Poradnie psychiatryczno-psychoterapeutyczne

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia udziela świadczeń osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi. Pacjenci mogą skorzystać z wizyt u lekarza psychiatry, psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej.

Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
Świadczenia udzielane są odpłatnie.