Poradnie psychiatryczno-psychoterapeutyczne

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia udziela świadczeń osobom dorosłym – uzależnionym (uzależnienia chemiczne oraz behawioralne), współuzależnionym i DDA. Pacjenci mogą skorzystać z wizyt u lekarza psychiatry, psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej.

Do Poradni nie jest wymagane skierowanie.
Ze świadczeń można skorzystać zarówno w ramach NFZ, jak i komercyjnie.