Poradnie psychiatryczno-psychoterapeutyczne

Psychoterapia Uzależnień, Współuzależnienia, DDA

Usługa Czas Cena
WIZYTA DIAGNOSTYCZNA

DIAGNOZA UZALEŻNIENIA /
WSPÓŁUZALEŻNIENIA

50 minut 180 zł
PSYCHOTERAPIA
INDYWIDUALNA
50 minut 180 zł
TERAPIA GRUPOWA

(10-12 UCZESTNIKÓW)

90 minut 600 zł

CYKL 10
SPOTKAŃ